Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Materiellet til 2017-aksjonen

Klikk her for å bestille materiell

Her er eksempler på noe av materiellet som kunne bestilles til Fasteaksjonen 2017.