Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Meløy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 8,85
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

16
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

178 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

5

Rangering nasjonalt

134 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-8170
Privat gave N-8150
Privat gave N-8150
Meløy Søndre Frikirke N-8170
Halsa Menighet N-8150
Glomfjord Menighet N-8150
Fore Og Meløy Menighet N-8150

Informasjon

Meløy
Meløy
Nordland
Innbyggertall: 6461