Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Meløy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,01
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

18 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

35 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp

Informasjon

Meløy
Meløy
Nordland
Innbyggertall: 6461