Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Meløy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 11,08
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,98
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

19
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

164 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

6

Rangering nasjonalt

136 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-8150
Privat gave N-8149
Privat gave N-8150
Privat gave N-8170
Privat gave N-8150
Privat gave N-8170
Privat gave N-8178
Privat gave N-8150
Meløy Søndre Frikirke N-8170
Halsa Menighet N-8150
Glomfjord Menighet N-8150
Fore Og Meløy Menighet N-8150

Informasjon

Meløy
Meløy
Nordland
Innbyggertall: 6461

 

28386,16768,13455,11326,0,0,0,0