fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

PLANER FOR FASTEAKSJONEN 2021  

Vi i Kirkens Nødhjelp får spørsmål fra menigheter om hva som er våre forventninger for Fasteaksjonen i år. Her følger viktig informasjon:

Pandemien har forandret verden, og vi står overfor en ny fattigdomskrise og sultkrise. De mest sårbare rammes hardest og behovene vokser raskt. Det er store behov for den innsatsen Kirkens Nødhjelp gjør, sammen med dere og alle våre lokale partnere. Med hjelp fra dere kan vi nå ut til enda flere. 

Pengene dere tidligere har samlet inn til jul og fasteaksjonen var avgjørende for å reagere raskt nå senest med Covid-19 innsats i 22 land. Vi har nådd ut til over 2,4 millioner mennesker siden mars 2020. Dette inkluderer hygieneopplæring i lokalmiljø i Libanon og Syria; å nå ut til folk med informasjon om smittevern på radio og i sosiale medier i Palestina; å sikre at kvinner og barn som er sårbare for vold i hjemmet, kan henvende seg til støtteapparat digitalt og mobile saksbehandlere; eller at lokalsamfunn i konfliktherjede Mali får tilgang til vann, hygiene og sanitær under pandemien.  

Vår innsats er livsviktig og med de midlene dere er med på å samle inn, kan vi gjøre mye mer.  

Et lyspunkt under pandemien er at det er mange av oss som
også har lært mye av å måtte gjøre ting på en annen måte.

Å gjennomføre fasteaksjonen digitalt i 2020 gav dere og oss 
verdifull erfaring som vi må ta vare på. Vi er så imponerte over
alt det dere har gjort digitalt det siste året!  

Til fasteaksjonen 2021 ber vi dere derfor planlegge for tidenes digital aksjon og dør-til-dør der det er mulig. Dette bidrar til gode innsamlingsresultater og gir alle i lokalsamfunnet en mulighet til å bidra til en mer rettferdig verden, når vi banker på alle dører. Slik når vi flere enn de vi sender en digital utfordring til. 

Så må selvsagt alle menigheter følge lokale smittevernregler.

Om dere ønsker større grad av forutsigbarhet – gå nå for en heldigital aksjon. Lag en lokal plan som inkluderer hvordan konfirmantene engasjeres i den digitale aksjonen, hvordan foreldre engasjeres og ikke minst resten av menigheten og lokalsamfunnet deres. Ressurser til planlegging finner dere her på fasteaksjonen.no.

 

Hovedbudskap

Til Fasteaksjonen 2021 ber vi dere planlegge for tidenes digitalaksjon og dør-til-dør der dette er mulig. Dette bidrar til gode innsamlingsresultater og gir alle i lokalsamfunnet en mulighet til å bidra til en mer rettferdig verden, når vi banker på alle dører.

Så må selvsagt alle menigheter følge lokale smittevernsregler.

Om dere ønsker større grad av forutsigbarhet, – gå for en heldigital aksjon. Les mer om hvordan i avsnittene til venstre.