fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

Sammen for klimarettferdighet

I fasteaksjonen 2022 setter Kirkens Nødhjelp og Changemaker fokus på vann og klima. Klimakrisen rammer de fattigste hardest. Derfor vil vi påvirke politikerne til å gi mer penger til håndtering av klimaendringene i fattige land, i tillegg til å kutte i egne klimagassutslipp. 

Malawi

Fasteaksjonen fokuserer i år på Malawi. Landet er et av verdens fattigste. 80 prosent av innbyggerne i Malawi er fattige bønder. På grunn av klimaendringene, som gir mer flom og tørke, vil det bli enda vanskeligere å leve av jordbruk i årene fremover. Landet preges av politisk uro og har en sterkt økende befolkningsvekst. 

Vi trenger din stemme!

Norge må ta klimaansvar – er du enig? Har Norge et ansvar for å betale for klimakrisen? Må Norge kutte i utslippene sine? Avgi din stemme og vi vil ta med deres tilbakemeldinger i møte med Støre, Tvinnereim og regjeringen.

Hva kan du gjøre?

Vil du være med å forandre verden? Meld deg inn i Changemaker! Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon og har medlemmer mellom 13 og 30 år. De jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til urettferdighet i verden.

Klimaendringer 

I dag står verden i flere kriser samtidig. Det er koronakrise og klimakrise, men også en vannkrise. 771 millioner mennesker mangler tilgang til rent drikkevann, og tallet stiger i takt med klimaendringene. I årene fremover vil verden få mer flom og tørke.  

Dette bidrar til at færre får tilgang til rent vann og sanitær- og hygienetjenester. I mange land vil det bli vanskeligere å drive jordbruk, og klimaendringene vil føre mange mennesker på flukt fra hjemmene sine. 

 

Klimarettferdighet 

Rike land har gjennom å produsere og bruke olje og gass i flere tiår bidratt til å skape klimakrisen. Våre utslipp har gitt oss fordeler ved at vi er blitt rikere, men vi har samtidig skapt problemer for fattige land, som har bidratt minst til krisen vi står i.  

I gjennomsnitt slipper hver person i Norge ut 7,62 tonn CO2 per år. Måler vi utslippene våre per innbygger, havner vi høyt på lista over klimaverstinger. Mens en person i Malawi slipper ut bare 0,07 tonn CO2.  

 

 

 

Norge har et ansvar og en forpliktelse til å betale for deler av klimaregningen for fattige land. Det handler om klimarettferdighet og det handler om å redde menneskeliv.  

Hvis Norge skulle betalt sin rettferdige del av regningen hadde vi årlig gitt 15 milliarder kroner til klimatilpasning. Men Norge gir bare 1 milliard årlig. Selv om politikerne har lovet å tredoble dette, er vi langt unna vårt rettferdige ansvar. Det er urettferdig.

 

 

 

 

En rettferdig klimaløsning 

For at vi skal nå målene fra Parisavtalen om å begrense global oppvarming og tilpasse oss klimaendringene, trenger verden en rettferdig klimaløsning. 

  • Rike land må betale for deler av klimaødeleggelsene i fattige land 
  • Rike land må betale for klimatilpasning i fattige land, slik at mennesker er best mulig rustet til å takle og leve med ekstremvær i framtiden  
  • Rike land må betale for at fattige land også skal kunne kutte i sine utslipp 
  • Vi må kutte utslipp i Norge 


Kilder: SSB, Worldometer, FN Sambandet, UNICEF, Our World in Data

Kilde: «Norway’s Fair Share of meeting the Paris agreement», skrevet av Stockholm Environment Institute på vegne av Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø.