Kirkens Nødhjelps arbeid med vann

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet.

I 2017 har vi, sammen med lokale partnere, sikret tilgang til rent vann for 2,811,000 mennesker. Ved å sikre tilgang til WASH-fasiliteter bidrar vi  med å gi tilgang til grunnleggende rettigheter. For eksempel er det i hovedsak kvinner og jenter, gjerne i skolealder, som har ansvar for å hente vann til familien. Mange jenter dropper av denne grunn ut av skolen fordi de må gå i timesvis hver dag for å hente vann.

vannkart til FA

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Angola siden 1975. Her har tusenvis av flyktninger kommet fra Kongo etter opptøyer i landet de siste årene. Til fasteaksjonen i fjor møtte vi på Innocent Nigindu – en kongolesisk flyktning i leiren  Dundo. Han hadde flyktet med familien sin da opprørgrupper tok over landsbyen der han bodde. Innocent ble ansatt av Kirkens Nødhjelp for å være koordinator i leiren. Han er en verdifull kollega som har ansvar for hele vanntilførselen i leiren, å sjekke vannkvaliteten og følge opp vannkomiteen. Et år senere har vi fått tilsendt nye bilder av Innocent. Han har flyttet til en ny leir, men arbeider fortsatt for å sikre at 25.000 mennesker i leiren har tilgang til rent vann.

Vennligst vent...