fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

FAQ / OFTE STILTE SPØRSMÅL

OM DIGITAL FASTEAKSJON

Spørsmål: Når avsluttes Fasteaksjonen?

Svar: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon var opprinnelig fastsatt til datoene 21.-23.03. Som tidligere år kommer vi sentralt til å fortsette å kommunisere «fikk du ikke gitt» etter denne datoen, og sannsynligvis legge enda sterkere trykk på det i år enn tidligere. Den nasjonale digitale innsamlingsbøssen vil således fortsette noe tid etter 23.03.
Sluttdato i menighetenes digitale innsamlingsbøsser er foreslått til 26.03 i veiledning vi la ut om disse. Samtidig er det mulig å forlenge perioden om dere ønsker, og har kapasitet i en krevende tid. Dere kan velge å forlenge helt til Påskaften hvis dere ønsker. Man kan forlenge tiden på en Facebook innsamling, så lenge den ikke er avsluttet. Veiledning til dette finner dere på denne siden.

Spørsmål: Hva registreres automatisk på Fasteaksjonen.no, og hva må menighetene registrere selv? Og hva registreres ikke på hver enkelt menighet?

Svar: Vipps, SMS og kontooverføringer kommer automatisk inn på deres menighetsside, basert på postnummer. Det som kommer inn på deres Facebook – eller Spleis-innsamling må dere selv registrere, på samme måte som dere ville innrapportert det som ville kommet inn på bøssa. Legg inn i feltet bøsse under ‘Logg inn: bestilling og rapportering’ på din menighets side på fasteaksjonen.no. Da vil facebook-innsamling bli synlig som egen søyle under navnet bøsse i diagrammet Detaljert innsamlingsstatistikk på den samme Logg inn-siden. Om dere vil kan dere legge inn på nytt så mange ganger dere vil, forrige beløp dere skrev inn på bøsse vil overskrives. Har dere både Facebook og Spleis – legg sammen beløpene før dere rapporterer de inn.

Det som kommer inn via innbetalingen på Fasteaksjonen.no og på Kirkens Nødhjelp sin nasjonale Facebook-innsamling blir ikke fordelt på menighetene.

Spørsmål: Hvordan fordeles den nasjonale innsamlingsbøssa på Facebook på menighetene?

Svar: Den nasjonale kampanjen blir ikke fordelt på menighetene, men går til den store fellespotten.

Spørsmål: Donasjoner på Vipps fordeles automatisk, hvorfor ikke da også Facebook-donasjoner?

Svar: Å fordele inntekter per postnummer krever at vi får informasjon om givers postnummer. Dette får vi ikke fra Facebook, og selv om vi hadde fått det, ville det tatt mye tid og penger å få webleverandør til å bygge opp en ny integrasjon med Facebook.

Spørsmål: Tallene på vår menighetsside har vært noe ustabile, og ved noen tilfeller gått ned. Hvorfor?

Svar: Når dere ser variasjoner i beløpet reflektert under menighetens resultat på www.fasteaksjonen.no, skyldes dette enkelte feil i oppsettet på web-siden, som må rettes. Gi regionskoordinator tilbakemelding når dere registrerer ting dere lurer på. Savner dere synliggjøring av Vipps-inntekter på deres menighet, kan det være vi trenger tilbakemelding fra dere om hvilke postnummer som «tilhører deres sokn», evt. hvordan dere ønsker deling mellom deres sokn og nabo-sokn.

Spørsmål: Hvor ofte oppdateres tallene på Fasteaksjonen.no?

Svar: Dersom det ikke er tekniske feil, hvert 30. minutt. Ønsker dere raskere oppdatering, er det lurt å basere dere på å bruke Facebook-bøssa eller Spleis-bøssa.

Spørsmål: Hvordan kan jeg gå fram for å forlenge innsamlingen etter at Facebook-innsamlingen er avsluttet?

Svar: Det går dessverre ikke an å «gjenåpne» en avsluttet innsamlingsaksjon. Datoen må endres før innsamlingen utløper. Veiledning til dette finner dere på denne siden.

Spørsmål: Hvordan kan nye, sammenslåtte menigheter se tidligere års resultater?

Svar: Sammenslåtte menigheter ser tidligere års resultater ved å søke opp den gamle menigheten. Det er dessverre ikke mulig å slå sammen historikk til ulike menigheter som har slått seg sammen til en enhet.