Om fasteaksjonen

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.

Fasteaksjonen kan gi rent vann til 175.000 mennesker hvert år

To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I tillegg mobiliseres tusenvis av nordmenn til å være med å rette søkelyset mot urettferdigheten som er årsaken til fattigdom og konflikt. Fasteaksjonen ble arrangert for første gang i 1967, og i dag er bare TV-aksjonen større i Norge. Til sammen har det blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

Fra mynter til mobil

De seneste årene har bøssebærerne opplevd at stadig færre nordmenn har kontanter til bøssene på aksjonsdagen. Derfor er det viktig at Fasteaksjonen hele tiden ligger tritt med teknologiutviklingen. Gaver gitt på sms, web, Vipps og gjennom digitale innsamlingsaksjoner på Facebook, utgjør en stadig større del av innsamlingsresultatet.

Fasteaksjonen forandrer verden

Fasteaksjonen samler inn mer enn penger. Hvert år setter vi også søkelyset på en av årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Det handler ofte om å formidle til dels veldig komplekse problemstillinger på en enkel måte og vise hvordan noen få enkle tiltak kan utgjøre en stor forskjell.

Som freds- og miljønasjon med store inntekter fra olje- og gassutvinning og verdens største sparegris i form av Oljefondet, har Norge et enormt ansvar og en enorm mulighet for påvirkning. De seneste årene har Fasteaksjonen bidratt til å legge press på norske politikere og næringsliv for å kutte mer i egne utslipp, ta et større ansvar for klimatilpasningstiltak i utviklingsland, stoppe skatteflukt fra fattige land til skatteparadiser og investere mer av oljepengene i utvikling og mindre i forurensende og uetiske selskaper.

Hvorfor Fasteaksjonen?

Fasteaksjonen arrangeres hvert år i den kristne fastetiden før påske. Mange nordmenn vet lite om den kristne fasten. Andre ser på fasten som en tid der man spiser mindre kjøtt og bruker mer tid på bønn og refleksjon. Men vi i Kirkens Nødhjelp holder frem en utadvendt og aktiv faste. Den fasten Gud har valgt skal, ifølge profeten Jesaja, gjøre oss i stand til: «å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.»

Vennligst vent...