Om fasteaksjonen

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag, altså 7. – 9. april.

Gi en gave til Fasteaksjonen

Gi et liv med rent vann!

Gi et liv med rent vann!

Rent vann redder liv. Rent vann forandrer liv. Sammen forandrer vi verden, ett liv om gangen.

TEMA FOR FASTEAKSJONEN

844 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Tema for Fasteaksjonen 2019 handler om Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.

Les mer
Vennligst vent...