Vennligst vent
Vennligst vent...

Sammen for klimarettferdighet

Norge har et ansvar for å hjelpe fattige land med klimaendringene og sikre folk rent vann. Sammen kan vi påvirke politikerne til å gjøre mer for klimarettferdighet!

Mens det er de rike landene som har sluppet ut størstedelen av klimagassutslippene, er det de fattige landene som opplever de verste konsekvensene. Vi kan ikke endre på skaden som har skjedd, men vi kan gjøre noe for å skape en mer rettferdig fremtid.  

I årene fremover kommer det til å skje stadig verre klimakatastrofer. De aller verste vil ramme fattige land som ligger i tropiske områder. Derfor er det så viktig at vi gjør det vi kan for at de fattige landene blir best mulig rustet til å takle tørke, flom, orkaner og andre ekstreme værfenomener. Dette kalles gjerne klimatilpasning – land må tilpasse seg klimaendringene som skjer nå, og forberede seg på dem som vil skje i fremtiden.  

Brønner og vannpumper er eksempler på klimatilpasning som vil gjøre mennesker mindre sårbare når katastrofene inntreffer. Rent vann er det aller viktigste for at folk skal overleve og holde seg friske. Hvis vannet forsvinner på grunn av tørke, eller blir forurenset av flom, vil det være til stor hjelp dersom det allerede finnes brønner og vannpumper i området.   

Signer kampanjen

Kjære Erna! Fattige mennesker rammes av tørke og vannmangel. Det er urettferdig. Norge må gi mer penger til håndtering av klimakrisen i fattige land.

7 har signert
Kampanje
Slik behandler vi din personopplysninger