Rekrutter bøssebærere

Rekrutter bøssebærere

I fasteaksjonen er det et mål at alle skal få mulighet til å gi. Når man har god oversikt over rodene er det enkelt å regne ut hvor mange flere bøssebærere det er behov for.

Konfirmanter

Ta tidlig kontakt med skolen og andre fritidsaktiviteter for å sørge for at konfirmantene er ledige på aksjonsdagen, og ikke forventes å delta på konkurrerende aktiviteter.
Oppfordre konfirmantene til å sende en melding til en de ønsker å ha med seg når de skal gå med bøsse. Kanskje de kan spørre en fadder eller noen andre i familien sin?

Rekrutter bøssebærere

Konfirmantforeldrene

Gjør det obligatorisk for alle konfirmanter å stille med en voksen og informér foreldrene tidlig om at dette er en del av det å være konfirmantforelder. Mange menigheter har hatt suksess med dette!

Menigheten

Be menighetsrådet og alle ansatte om å stille som bøssebærere sammen med konfirmantene. Det kan være lurt å informere om behovet for bøssebærere i kunngjøringer, kirkekaffen, søndagsskolen og andre arenaer. Legg gjerne et innstikk i salmeboken.

Kirkens Nødhjelp krever ikke voksenfølge eller ID så lenge menigheten kjenner bøssebærerne sine. Vi anbefaler derimot voksenfølge, både for at konfirmanten/bøssebæreren skal få en god opplevelse av sitt første diakonale tjenesteoppdrag, og fordi det er tryggere.

Jonnasbøsseskole