Filtrér

Nedre Eiker Menighet

Antall bøssebærere: 87

Rapportering utført:

Totalt innsamlet

66 548,-+0,46%

4 av 70 menigheter i Buskerud
1 av 2 menigheter i Nedre Eiker
81 av 1373 menigheter i Norge
Totalt innsamlet pr innbygger

5,00+0,46%

2 av 2 menigheter i Nedre Eiker
37 av 70 menigheter i Buskerud
683 av 1373 menigheter i Norge

Innsamlede penger gir rent vann til

333 mennesker

Les mer om hvordan vi bruker pengene

Historikk for Nedre Eiker Menighet

Regionskoordinator for Nedre Eiker Menighet

Line Vettestad

Line Vettestad