Filtrér

Søndre Slagen Menighet

Antall bøssebærere: 104

Rapportering utført:

Totalt innsamlet

139 374,-+35,76%

1 av 53 menigheter i Vestfold
1 av 7 menigheter i Tønsberg
10 av 1366 menigheter i Norge
Totalt innsamlet pr innbygger

7,89+35,76%

1 av 7 menigheter i Tønsberg
14 av 53 menigheter i Vestfold
574 av 1366 menigheter i Norge

Innsamlede penger gir rent vann til

697 mennesker

Les mer om hvordan vi bruker pengene

Historikk for Søndre Slagen Menighet

Regionskoordinator for Søndre Slagen Menighet

Line Vettestad

Line Vettestad