fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

Rettferdighet i klimakrisens tid

Alle mennesker i verden merker nå klimaendringene, i form av hetebølger, flom, ras, stormer eller tørke. Men – det er de fattigste og mest sårbare menneskene som rammes hardest. De som ikke har et sikkerhetsnett når krisen rammes.

Av: Lisa Sivertsen, avdelingsleder Politikk og Samfunn i Kirkens Nødhjelp

Mange fattige land ligger i geografiske områder som er særlig utsatt for klimakrise. Og konsekvensene er ofte store når krisen kommer. Da Mosambik ble rammet av to sykloner i 2019, kostet skadene rundt 3 milliarder dollar. Dette er et høyt beløp for alle land, men for Mosambik tilsvarte det hele 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. Hvordan hadde vi i Norge tålt en storm som krevde kostnader tilsvarende 20 prosent av vårt BNP? Det hadde blitt svært krevende. Tenk da hvordan dette slår ut i land som allerede har veldig svak økonomi, svake institusjoner og stor fattigdom. I mange av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber, kommer klimarelaterte kriser år etter år. Somalia og Etiopia og Malawi er blant landene som er vekselsvis rammet av flom og tørke.

Jeg har møtt mange av de menneskene som prøver å stable på beina et liv for seg og sine i slike situasjoner. Noe av det verste, sier de, er uforutsigbarheten. Vi vet ikke når neste tørke eller flom kommer. Vil de få nok mat fra neste avling? Vil vannet være trygt å drikke om det kommer en ny flom? Vil de ha noen penger til å skaffe barna skolegang eller helsehjelp?

Jeg har også sett at det nytter å hjelpe, også i klimakrisens tid. I Kirkens Nødhjelp har vi lang erfaring med å hjelpe lokalsamfunn med å få tilgang til rent og trygt vann, også i perioder med lite regn. Vi har også lang erfaring med å bistå fattige småbønder som trenger starthjelp for å drive mer klimarobust matproduksjon.

Norge er ett av de landene som har bidratt med store klimagassutslipp over mange år, og som har en robust økonomi sammenlignet med de aller fleste land i verden. I følge Parisavtalen skal rike land hjelpe fattige land med å håndtere klimakrisen. Vi kan ikke endre på skaden som er skjedd, men vi må gjøre det vi kan for å skape en mer rettferdig framtid.

Derfor vil vi nå si klart fra til statsminister Erna Solberg: Kjære Erna! Fattige mennesker rammes av tørke og vannmangel. Det er urettferdig. Norge må gi mer penger til håndtering av klimakrisen i fattige land.

Bli med du også – signer kampanjen her!

Lisa Sivertsen (Foto: Kirkens Nødhjelp)

Les mer: