Roder og rodekart

Det er veldig lurt å oppdatere rodekartene årlig slik at nye hus kommer med og områder som ikke lenger er boligområder fjernes.

Oppdater rodekart

Trenger dere hjelp til å innhente nye eller oppdatere gamle kart? Ta kontakt med Plan-og bygningsetaten i kommunen. Fortell kort om fasteaksjonen og omfanget. Dette er Norges nest største bøsseaksjon og går i hele landet. Appellèr til at kommunen kan stå sammen med lokalbefolkningen som er med på felles dugnad og går med bøsse. Ved å tilby kommunen at menigheten kan bidra med å oppdatere kartene etter hver aksjon, kan det være de vil bidra med gratis kart.

Prøv å unngå å dele ut originalkart. Lag heller nødvendige kopier til bøssebærerne og legg de i en plastlomme, slik at de ikke blir ødelagt av dårlig vær eller annen slitasje.

Hvor mange bøssebærere trenger vi?

 • Dere må minst ha like mange bøssebærere som antall roder. Der hvor bøssebærerne er under 18 år, bør to gå sammen på rodene sine. NB! med hver sin bøsse.
 • Er bøssebærerne mellom 15 og 18 år anbefales det at hvert bøssebærerteam har med seg en voksen.
 • Er bøssebærerne under 15 år må alltid følges av en voksen.
 • En rode burde ikke være lenger enn at den kan dekkes i løpet av 2 timer.

Fordeling og prioritering av roder

 • Ta en gjennomgang av rodene før aksjonsdagen.
 • Legg de rodene hvor man får lite penger i bøssa nederst i bunken, og de rodene man gjerne får inn mange penger i bøssa øverst.
 • Det er lurt å notere fra år til år hvilke roder som er de «beste».
 • Fordel gjerne roder på forhånd utfra hvor bøssebærere bor og hvilke områder som er viktigst å dekke først.
 • Det kan også være lurt å samle kart som tilhører samme nabolag dersom bøssebærere kan å gå mer enn én rode.
 • Der bøssebærere går to og to sammen kan de gå på hver sin side av veien eller besøke annet hvert hus for at bøssebæringen skal gå raskere.
 • Man bør vurdere om to bøssebærere som går sammen bør ta to roder ved siden av hverandre, da har menigheten større mulighet til å få dekket alle rodene.
Vennligst vent...