Roder og rodekart

Roder og rodekart

Det er veldig lurt oppdatere rodekartene årlig slik at nye hus kommer med og områder som ikke lenger er boligområder fjernes.

Oppdater rodekart

Trenger dere hjelp til å innhente nye eller oppdatere gamle kart? Ta kontakt med Plan-og bygningsetaten i kommunen. Fortell kort om fasteaksjonen og omfanget. Dette er Norges nest største bøsseaksjon og går i hele landet. Appellèr til at kommunen kan stå sammen med lokalbefolkningen som er med på felles dugnad og går med bøsse. Ved å tilby kommunen at menigheten kan bidra med å oppdatere kartene etter hver aksjon, kan det være de vil bidra med gratis kart.

Prøv å unngå å dele ut originalkart. Lag heller nødvendige kopier til bøssebærerne og legg de i en plastlomme, slik at de ikke blir ødelagt av dårlig vær eller annen slitasje.

Hvor mange bøssebærere trenger vi?

 • Dere må minst ha like mange bøssebærere som antall roder. Der hvor bøssebærerne er under 18 år, bør to gå sammen på rodene sine. NB! med hver sin bøsse.
 • Er bøssebærerne mellom 15 og 18 år anbefales det at hvert bøssebærerteam har med seg en voksen.
 • Er bøssebærerne under 15 år må alltid følges av en voksen.
 • En rode burde ikke være lenger enn at den kan dekkes i løpet av 2 timer.

Fordeling og prioritering av roder

 • Ta en gjennomgang av rodene før aksjonsdagen.
 • Legg de rodene hvor man får lite penger i bøssa nederst i bunken, og de rodene man gjerne får inn mange penger i bøssa øverst.
 • Det er lurt å notere fra år til år hvilke roder som er de «beste».
 • Fordel gjerne roder på forhånd utfra hvor bøssebærere bor og hvilke områder som er viktigst å dekke først.
 • Det kan også være lurt å samle kart som tilhører samme nabolag dersom bøssebærere kan å gå mer enn én rode.
 • Der bøssebærere går to og to sammen kan de gå på hver sin side av veien eller besøke annet hvert hus for at bøssebæringen skal gå raskere.
 • Man bør vurdere om to bøssebærere som går sammen bør ta to roder ved siden av hverandre, da har menigheten større mulighet til å få dekket alle rodene.