fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

Sikkerhet

På denne siden finner du viktig informasjon om sikker behandling av pengene, bøssene og håndtering av eventuelle avvik etter innsamlingen

ETTER AKSJONEN

Etter aksjonen er det viktig at bøssemateriell som er til overs lagres på en sikker og forsvarlig måte til neste års aksjon. Oppbevar låsepinner og bøsseetiketter sikkert og adskilt fra innsamlingsbøsser og lokk. Hvis dere skal kaste gammelt materiell kan bøsser leveres på betjente avfallstasjoner, slik at de blir kastet i en låst container. Har man ikke mulighet til å levere bøssene på en avfallsstasjon bør materiellet kastes hver for seg.

Dersom bøssene allerede er montert, men man ikke fikk brukt de i år, er det spesielt viktig å lagre de på en sikker måte. For å unngå å måtte demontere de helt, anbefaler vi å fjerne etiketten. Låsepinnen har en holdbarhet på 2 år.

OPPTELLING AV PENGER

Bruk gjerne telleskjemaet for å telle opp beløpene i bøssene når de kommer tilbake. Du må ha pc tilgjengelig på aksjonsdagen for å benytte skjemaet da det er en excel-fil som summerer opp for deg, både pr bøsse og totalt. For å forhindre mistanker om juks og underslag, vær alltid minst to personer til stede ved opptelling av bøssene. Skriv et bilag med begges underskrifter ved opptelling på samme måte som ved ofringer i kirka.

Vi anbefaler å bruke hansker ved opptelling av penger.

HÅNDTERING AV PENGER

Etter aksjonen er gjennomført har Kirkens Nødhjelp tillit til at den enkelte menigheten håndterer pengene på en forsvarlig måte og innbetaler hele beløpet til Kirkens Nødhjelp så raskt som mulig. Det er et stort ansvar å forvalte penger på vegne av folk i Norge som ønsker å støtte fasteaksjonen og derfor viktig at man tar nødvendige forholdsregler for at dette skjer på en så sikker måte som mulig. Under følger noen tips:

  • Det er viktig at alle leverer inn bøssene sine på aksjonsdagen og at disse behandles på en trygg måte.
  • Vi anbefaler å åpne alle bøssene og telle pengene samme kveld.
  • Dersom menigheten har en avtale med lokalbanken, innbetal direkte til Kirkens Nødhjelp eller sett inn pengene på egen konto samme kveld.
  • For mange menigheter er det ikke mulig å gå i banken før neste dag, da er det viktig at pengene oppbevares trygt i en safe.
  • Om pengene mot formodning må oppholdes et annet sted skal det være minst to personer som kontrollerer beløpet før og etter oppbevaringen.

KONTAKT OSS VED UREGELMESSIGHETER

Noen svært få opplever problemer på aksjonsdagen. Hvis det inntreffer noe hos dere vil vi gjerne høre om det, og hjelpe til hvis vi kan. På aksjonsdagen er telefonlinjene våre åpne til kl. 22. Kontakt oss på 220 92 700 om bøsser/sikringer blir ødelagt på «mystisk vis», tyveri, ubehagelige opplevelser eller andre ting.