Tips og råd

PLANLEGG I GOD TID

Ha en aksjonskomite på plass, gjerne før nyttår
Verve bøssebærere tidlig på året
Skrive i menighetsblad på nyåret
Ha nødhjelp i fokus hele året

REKRUTÈR KONFIRMANTFORELDRE

Foreldrene går sammen med sine konfirmanter. Evt. en annen voksen fra familien

Konfirmanter er for unge til å samle inn penger alene
«Hele Norge» vet de går med pengebøsser

Trygghet for konfirmantene

En voksen sammen med dem om de møter negative folk
Trygghet for giverne

Om 2 konfirmanter går sammen, skal det likevel være med en voksen, da går de 2 roder

Foreldre velger om de vil ha bøsse. Går raskere med flere bøsser

Aktivt arbeid for å få med flere voksne bøssebærere utenom konfirmant-foreldre

AKSJONSKOMITE

diakoniutvalget, konfirmantprest + evt. ekstra medhjelpere
2 på kjøkken, steke vafler, servere
3- 4 funksjonærer, som sender ut bøssebærere

Vennligst vent...