fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

Tverrkirkelig samarbeid i fasteaksjonen

Dagfinn Høybråten oppfordrer alle menigheter, på tvers av kirkesamfunn, til å samarbeide om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og får et rungende ja fra Baptistkirken og Den norske kirke i Skien.

– Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig organisasjon. Å gå sammen om Fasteaksjonen lokalt, på tvers av kirkesamfunn, er en flott anledning for menighetene å gjøre noe praktisk sammen for mennesker i nød, forteller generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Han forteller at når vi går dør til dør og samler inn penger, møter vi Ola og Kari Nordmann over hele landet, og inviterer de til å være med i kampen for en rettferdig verden.

Fasteaksjon sammen i en årrekke

I Skien mobiliserer Baptistkirken, Misjonskirken og Den norske kirke sammen til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Dette er en tradisjon de har holdt i sammen så lenge de kan huske, forteller Vidar Bergsland – pastor i Baptistkirken i Skien.

– Samarbeidet er til stor gjensidig glede og nytte. Jeg tenker alle saker som vi som menigheter kan vise at vi står sammen om, som en enhet, er en veldig god fortelling til mennesker utenfor det kirkelige miljøet. Å erfare gleden ved å gjøre dette sammen, og sammen knytte kontakt med hverandre på tvers av kirkegrensene, og utover i lokalsamfunnet, gjør godt, rett og slett.

Birgit Andersen er barnepastor i Baptistkirken og kan fortelle mer om hvordan de gjør dette i praksis:

– Det er dør til dør-aksjonen vi gjør sammen med Den norske kirke. Undervisningen av konfirmantene våre gjør vi selv, og har stor glede av undervisningsmateriellet fra Kirkens Nødhjelp som på en god måte forklarer hva pengene går til, og hvorfor dette arbeidet er så viktig.

Superheltmateriellet brukes i barnegruppene, og regnbuemateriellet bruker de i alle gudstjenestene i fastetiden. I år ønsker de også som konfirmantgruppe å arrangere noe under kirkekaffen søndag 29. mars som vil gi penger til fasteaksjonen. Kateket i Gimsøy og og Nenset menighet, Anne Marie Tempelen, forteller at det som motiverer henne mest i arbeidet med fasteaksjonen er de gode løsningene i Kirkens Nødhjelps arbeid, som kaster av seg og hvor du ser at det nytter.

– Jeg var så heldig å få være med Kirkens Nødhjelp til Brasil i 2008 og fikk se arbeidet på bakken med egne øyne. Dette glemmer jeg aldri. Familiene som fikk løst de store problemene med tilgang til rent og trygt vann. Og hvordan det lå som en integrert del av prosjektet at de skulle dele kunnskapen sin videre med naboene, slik at flere kunne få del i erfaringene med hvordan problemet med vann og tørke kunne løses.

Hun synes det er fint å dele erfaringene videre med konfirmantforeldre og konfirmanter som engasjeres i Fasteaksjonen. I år tenker hun å organisere en vannbæringsstafett i forberedelsene, hvor alle får prøve tyngden av å bære vann.

Nils Ofstad i Skien menighet er med i mannsgruppa som også er med i organiseringen av fasteaksjonen hvert år. Han var faktisk med på den første TV-innsamlingen til NRK tilbake i 1977. Nils forteller at innsamling og engasjement for verden har betydd mye for han i en årrekke.

– Vi slutter helhjertet opp om fasteaksjonen i mannsgruppa i Skien år etter år. Vi er nå i full gang med planleggingen – og gleder oss over at fordi vi engasjerer oss, får mennesker en mulighet til å komme over kneika og en mulighet til å skape en bedre hverdag for seg og sine, ute i verden.
I Sarpsborg har de også hatt felleskirkelig aksjon i en årrekke. I de senere år har også flere moskeer blitt med.

Felleskirkelig samarbeid også ellers i året

Når det gjelder felleskirkelig samarbeid gjør vi det også i forhold til flere felter: I april organiserer vi også en felles tweensleir på tvers av menighetene.

– Folk er begeistret for de felleskirkelige tiltakene, forteller Birgit.

Siri Seltveit Danielsen, som er diakon i Skien kirkelige fellesråd, sier seg enig med Birgit. For folk i lokalsamfunnet er det inspirerende å høre at kirkene gjør dette sammen – de blir rett og slett veldig glade for å høre at menighetene samarbeider og er gode venner. Dette merkes på oppslutningen om arrangementene. 

– Ved siden av samarbeidet i Fasteaksjonen, har vi også felles pinsefeiring og felles superlørdag hver høst – der har vi en informasjonsbod hvor vi fra de ulike menighetene presenterer for barn, ungdom og voksne aktivitetstilbudene de kan være med på der de bor, sier Siri.

Diakonikonferansen i Grenland er et annet fellestiltak kirkene samarbeider om. Konferansen fikk stor oppslutning forrige gang, med 150 påmeldte deltagere. I samarbeidet styrer de unna de temaene som kan være splittende, og fokuserer heller på det man står sammen om: Å tilby fellesskap, dele det gode budskapet om Jesus og engasjere oss for rettferdighet sammen.

En felles oppfordring kommer avslutningsvis fra de engasjerte i Skien:

– Ta i bruk fasteaksjonen som en mulighet til å gjøre noe sammen i deres lokalsamfunn for rettferdighet!
Generalsekretær Dagfinn Høybråten