Utdeling av bøsser og roder

Det kan være lurt å ha forskjellige stasjoner for utsending av bøssebærerne.

Stasjon 1: Utdeling av rodekart og sjåfør

Del ut de viktigste rodene først. Bruk erfaring fra tidligere år om hvilke roder som gir mer penger.
Tildel en sjåfør som skal kjøre bøssebærerne til rodestart og/eller rundt på roden der det er langt mellom husstandene.
innsamling9_banner

Stasjon 2: Registrering og utdeling av bøsse, ID-kort og blokk med betalingsinfo

  • Be bøssebæreren vise frem legitimasjon hvis du ikke kjenner vedkommende.
  • Registrer bøssebærerens navn, kontaktinfo og rodenummer på bøsseregistreringsskjema. (Tips: Fyll ut listene på forhånd med navn på de du vet kommer.)
  • Finn frem bøsse med tilhørende nøkkelsnor og ID-kort.
  • Skriv bøssenummeret fra ID-etiketten ved siden av bøssebærerens navn på registreringsskjemaet. På den måten har dere full kontroll over alle bøssene og hvem som er ansvarlige ved evt. avvik.
  • Be bøssebæreren skrive navnet sitt med blokkbokstaver på ID-kortet og legge det tilbake i nøkkelsnora.
Vennligst vent...