fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

Klargjøring og utdeling av bøsser og roder

Det kan være lurt å ha forskjellige stasjoner for utsending av bøssebærerne. Gjør gjerne klar bøssene en dag eller to i forveien for å gjøre organiseringen på selve aksjonsdagen enklere.

Stasjon 1: Utdeling av rodekart og sjåfør

Del ut de viktigste rodene først. Bruk erfaring fra tidligere år om hvilke roder som gir mer penger. Dette kan dere se i bøsseregistreringsskjema fra tidligere år.

Tildel en sjåfør som skal kjøre bøssebærerne til rodestart og/eller rundt på roden der det er langt mellom husstandene.

Stasjon 2: Registrering og utdeling av bøsse, ID-kort og blokk med betalingsinfo

  • Be bøssebæreren vise frem legitimasjon hvis du ikke kjenner vedkommende.
  • Registrer bøssebærerens navn, kontaktinfo og rodenummer på bøsseregistreringsskjema. Skjemaer til aksjonsdagen finner du her. Tips: Fyll ut listene på forhånd med navn på de du vet kommer.
  • Finn frem bøsse med tilhørende nøkkelsnor og ID-kort.
  • Skriv bøssenummeret fra ID-etiketten ved siden av bøssebærerens navn på registreringsskjemaet. På den måten har dere full kontroll over alle bøssene og hvem som er ansvarlige ved evt. avvik.
  • Be bøssebæreren skrive navnet sitt med blokkbokstaver på ID-kortet og legge det tilbake i nøkkelsnora.

bøssebærer og giver

Gjør klar bøssemateriellet

Bøssemateriellet bør gjøres klart noen dager før aksjonen.

Plombèr bøssene og gjør de samtidig klar med bøsseetikett og tilhørende nøkkelsnor og ID-kort, så er det enkelt å dele ut bøssene raskt på aksjonsdagen. Det er individuell nummerering av de nye låsepinnene, disse skal ikke samsvare med nummeret på bøsseetiketter.

Husk å lage skjemaer hvor dere kan skrive opp hvem som får utdelt hvilke bøsser og hvilke roder. Dette er både for sikkerhet, og for å kunne måle hvilke bøsser og områder som gir mest uttelling