Vennligst vent
Vennligst vent...

Norge og Etiopia

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2020 fokuserer på Etiopia, et fantastisk frodig land som også er ett av verdens fattigste. Folk som bor i Etiopia og folk som bor i Norge, og hvor som helst ellers, er i bunn og grunn ganske like. Vi er opptatt av at de vi er glade i skal ha det bra, og vi håper å få oppfylt det vi drømmer om. Samtidig er det mye som skiller oss.

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt
fem år, per tusen fødte.

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har
tilgang til rent drikkevann

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at
et barn går på skole?

Klima

Antall tonn CO2-utslipp per person.

Klimatilpasning

Verden er riv ruskende urettferdig. De som har bidratt minst til klimaendringene, opplever de verste konsekvensene. Vi kan ikke endre på skaden som er skjedd, men vi kan gjøre noe for å skape en mer rettferdig framtid.

I årene fremover kommer det til å skje stadig verre klimakatastrofer. De aller verste vil ramme fattige land som ligger i tropiske områder. Derfor er det så viktig at vi gjør det vi kan for at de fattige landene blir best mulig rustet til å takle tørke, flom, orkaner og andre ekstreme værfenomener. Dette kalles gjerne klimatilpasning – land må tilpasse seg klimaendringene som skjer nå, og forberede seg på dem som vil skje i fremtiden.

Signer kampanjen!