Innrapportering og innbetaling etter aksjonsdagen – Fasteaksjonen Hopp til innhold
Forsiden > Innrapportering og innbetaling etter aksjonsdagen

Innrapportering og innbetaling etter aksjonsdagen

Framgangsmåte for innrapportering

Steg 1:
Innrapportering gjøres via menighetssiden. Du søker opp menigheten din i søkefeltet øverst til høyre.

Steg 2:
Når du har kommet inn på din menighet logger du inn ved å trykke på «Logg inn» i den gule menyen nede på siden. Ved innlogging brukes et passord som er felles for alle menigheter, nemlig «Fasteaksjonen2023».

Steg 3:
Trykk deg inn på «Rapportering» og skriv inn kronebeløp inn i de ulike feltene med beskrivelser. Trykk «rapportér beløp» (lilla knapp) nederst til høyre når du er ferdig. Vær oppmerksom på at du kan oppdatere tallene om du f.eks har skrevet inn feil. Tallene lagres og oppdateres når du trykker på «Rapporter beløp».

Innbetaling

Frist for innbetaling er xx.

Etter aksjonen er gjennomført har den enkelte menighet ansvar for å innbetale midler de har samlet inn til Kirkens Nødhjelp så fort som mulig.

Midler samlet inn via digital innsamling som Spleis betales automatisk til Kirkens Nødhjelp av Spleis.

Menighetene har mottatt betalingsinformasjon per epost, men informasjonen ligger også under «innbetaling av midler» på deres innloggede menighetsside. Det er viktig at dere benytter KID-nummer som er sendt til dere. Slik sikrer vi at vi får registrert innsamlingsbeløpet på riktig menighet. Det sparer dessuten Kirkens Nødhjelp for administrasjonskostnader.

KID 1: Bøsse
KID 2: Offer
KID 3: Andre aksjonsinntekter, som for eksempel konsert, basar etc.

Kontonummeret for alle innbetalinger er: 1594 22 87493

Mangler dere KID?
Følg de tre stegene i veiledningen over for å finne betalingsinfo på din menighets innloggede side. Dersom du ikke får det til kan du ta kontakt med giverservice på fasteaksjonen@nca.no eller 22 09 27 00 for hjelp.