Hopp til innhold

Fasteaksjonen 2024

Håp i en dråpe vann

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Vi jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske. Neste års aksjonsdager er 06.-08. april 2025.

Resultater for 2024

Trykk på kartet eller søk i feltet på toppen av siden for å se resultatet til din menighet, kommune eller fylke. Historikk for kommuner og fylker i 2022 og 2023 vil ikke vises på grunn av kommune- og fylkesoppløsningen som ble gjennomført 01.01.24.

I år kan ikke Vipps levere donasjonsdata til Kirkens Nødhjelp som muliggjør løpende oppdateringer på menighet-, kommune- og fylkesnivå. Vipps vil fremdeles fungere som innsamlingsmetode og totaltallet på forsiden vil oppdateres jevnlig. Les mer her.