Hopp til innhold

Fasteaksjonen 2024

Håp i en dråpe vann

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Vi jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske. Årets aksjonsdager er 17.-19. mars 2024.

Resultater for 2024

Trykk på kartet eller søk i feltet på toppen av siden for å se resultatet til din menighet, kommune eller fylke. Historikk for kommuner og fylker i 2022 og 2023 vil ikke vises på grunn av kommune- og fylkesoppløsningen som ble gjennomført 01.01.24.

I år kan ikke Vipps levere donasjonsdata til Kirkens Nødhjelp som muliggjør løpende oppdateringer på menighet-, kommune- og fylkesnivå. Vipps vil fremdeles fungere som innsamlingsmetode og totaltallet på forsiden vil oppdateres jevnlig. Les mer her.