Hopp til innhold
Forsiden > Om fasteaksjonen

Om fasteaksjonen

To uker før påske går rundt 40 000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Norges nest største innsamlingsaksjon

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og er ikke øremerket til prosjektene som blir presentert i ord og bilder. For hver krone som er samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har det gjennom over 50 år blitt samlet inn 1,75 milliarder kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

I 2023 samlet vi inn 35 millioner kroner. Dette er svært viktige midler for å redde liv og skape forandring i alle land vi jobber . Vi ser at kombinasjonen med å gå fra dør-til-dør og sponsoraksjon har gjort at vi har slått rekorder fra tidligere. Du kan lese mer om de to aksjonsformene her.

Med støtten fra dere i ryggen har vi også fått andre store aktører i Norge og ute i verden til å støtte arbeidet. Hver krone dere samler inn er helt avgjørende for at vi kan igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer, og skalere opp arbeidet for dem som trenger det aller mest. Sammen kan vi gjøre enda mer der nøden er størst.

Mer enn penger

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Kirkens Nødhjelp jobber på oppdrag fra kirkene i Norge ute i verden, og vi lager innhold til fastetiden for menighetene. I fastetiden får konfirmanter over hele landet undervisning om hvor urettferdig verden er, og de får være med på det diakonale tjenesteoppdraget det er å være med og samle inn penger til arbeidet som vi står sammen om. Hvert år setter vi også søkelyset på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.

Les mer om hvordan du kan bidra her!