fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

Om fasteaksjonen

To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Norges nest største innsamlingsaksjon

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. For hver krone som er samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

De siste årene har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen ligget på rundt 35 millioner kroner. Det utgjør omtrent en tredjedel av Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsbudsjett. Mens mange av tilskuddene til Kirkens Nødhjelps arbeid er øremerket til bestemte formål som er avhengige av skiftende politiske prioriteringer, er gavene fra Fasteaksjonen frie midler. Dette gir organisasjonen større forutsigbarhet, fleksibilitet og muligheter til å igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer.

bøssebærer

Mer enn penger

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Hvert år setter vi også søkelyset på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk. Les mer om vår kampanje for klimarettferdighet og signer her.