Om fasteaksjonen – Fasteaksjonen Hopp til innhold
Forsiden > Om fasteaksjonen

Om fasteaksjonen

To uker før påske går rundt 40 000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Norges nest største innsamlingsaksjon

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. For hver krone som er samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,75 milliarder kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

I 2022 samlet vi inn 38 millioner kroner, som er rekord. Dette er svært viktige midler for å sikre livsviktig hjelp. Vi ser at kombinasjonen med å gå fra dør-til-dør og sponsoraksjon har gjort at vi har slått rekorder fra tidligere. Du kan lese mer om de to aksjonsformene her.

Med støtten fra dere i ryggen har vi også fått andre store aktører i Norge og ute i verden til å støtte arbeidet. Hver krone dere samler inn er helt avgjørende for at vi kan igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer, og til å skalere opp arbeidet til dem som trenger det aller mest. Sammen kan vi gjøre enda mer der nøden er størst.

Mer enn penger

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Hvert år setter vi også søkelyset på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.

Les mer om hvordan du kan bidra her!

Lilla bilde med hvit tekst om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fra start til nå.