Innrapportering

Innrapportering etter aksjonsdagen

For at vi skal kunne skape positiv oppmerksomhet i media rundt lokale og nasjonale resultater er vi avhengige av at innsamlingsresultatet i deres menighet innrapporteres samme kveld som aksjonen er gjennomført, eller senest dagen etter. Vi ber om at totalt antall bøssebærere fylles  ut sammen med resultatene fra bøsseinnsamlingen, det er veldig viktig for oss å få oversikt over antall bøssebærere.

 

Framgangsmåte

Innrapportering gjøres via menighetens logg-inn sider. Du logger inn med knappen øverst i høyre hjørne, og kommer direkte til siden der innrapportering skjer. Har dere ikke internett tilgjengelig samme kveld, ring giverservice på 22 09 27 00, så kan de legge inn resultatet for dere. Telefonlinjene er åpne til kl 22 på aksjonsdagen.

Frist for innbetaling er 03. april.

Etter aksjonen er gjennomført har den enkelte menighet ansvar for å innbetale hele beløpet til Kirkens Nødhjelp så fort som mulig.

Benytt giro med KID-nummer som ble sendt til din menighet uken før aksjonen. Dette er viktig slik at vi får registrert innsamlingsbeløpet på riktig menighet. Bruk av riktig giro ved innbetaling sparer Kirkens Nødhjelp for administrasjonskostnader.

Giro 1: Dør-til-dør-innsamling
Giro 2: Offer
Giro 3: Andre aksjonsinntekter, som for eksempel konsert, basar etc.

Kontonummeret for alle innbetalinger er: 1594 22 87493

Mangler dere giro med KID, ta kontakt med giverservice på fasteaksjonen@nca.no eller 22 09 27 00, så får dere tilsendt betalingsinformasjon.