fbpx
Vennligst vent
Vennligst vent...

INNRAPPORTERING OG INNBETALING ETTER AKSJONSDAGEN

OM RESULTATVISNING

Inntekter fra vipps, sms og overføringer til konto blir fordelt ut på menighet basert på postnummeret til den som gir. Postnummerfordelingen baserer seg på liste vi får fra Den Norske Kirke. I år har vi slitt med svingende tall på www.fasteaksjonen.no. Dette henger sammen med kommunereformen i Norge og omfattende endringer i postnumre. Vi har fått oppdatert liste fra Den Norske Kirke og gått igjennom alle postnumrene i løsningen – samt at feil er rettet opp fra webleverandør som er ekspertene. Hvis noen av dere reagerer på «rare» tall på fasteaksjonen.no så ta gjerne kontakt med deres regionskoordinator. Husk at selv om tallene har svingt på Fasteaksjon.no – så har alle pengene kommet frem til oss i Kirkens Nødhjelp.

FRAMGANGSMÅTE FOR INNRAPPORTERING

Steg 1:

Innrapportering gjøres via menighetsiden. Du søker opp menigheten din i søkefeltet øverst til høyre.

Steg 2:

Når du har kommet inn på din menighet logger du inn ved å trykke på «Logg inn: bestilling og innrapportering» i den gule menyen til høyre. Ved innlogging brukes et passord som er felles for alle menigheter, nemlig «Fasteaksjonen2020».

Steg 3:

Trykk deg inn på «Rapporter aksjon» og skriv inn kronebeløp fra Facebook-aksjonen deres i bøsse-feltet. Andre evt. inntekter lokalt legges inn under Annet. Trykk «Lagre» (gul knapp) øverst til høyre når du er ferdig.

INNBETALING

Frist for innbetaling er 21. april.

Etter aksjonen er gjennomført har den enkelte menighet ansvar for å innbetale midler de har samlet inn til Kirkens Nødhjelp så fort som mulig.

Midler samlet inn via Facebook-aksjon til Kirkens Nødhjelp betales automatisk til Kirkens Nødhjelp av Facebook.

Menighetene har mottatt betalingsinformasjon per epost, men informasjonen ligger også øverst på forsiden av deres innloggede menighetsside (se veiledningen over). Det er viktig at dere benytter KID-nummer som er sendt til dere. Slik sikrer vi at vi får registrert innsamlingsbeløpet på riktig menighet. Det sparer dessuten Kirkens Nødhjelp for administrasjonskostnader.

KID 1: Dør-til-dør-innsamling
KID 2: Offer
KID 3: Andre aksjonsinntekter, som for eksempel konsert, basar etc.

Kontonummeret for alle innbetalinger er: 1594 22 87493

Mangler dere KID?
Følg de tre stegene i veiledningen over for å finne betalingsinfo på din menighets innloggede side.
Dersom du ikke får det til kan du ta kontakt med giverservice på fasteaksjonen@nca.no eller 22 09 27 00 for hjelp.