Innrapportering og innbetaling

For at vi skal kunne skape positiv oppmerksomhet i media rundt lokale og nasjonale resultater er vi avhengige av at innsamlingsresultatet i deres menighet innrapporteres samme kveld som aksjonen er gjennomført, eller senest dagen etter. Vi ber om at totalt antall bøssebærere fylles  ut sammen med resultatene fra bøsseinnsamlingen, det er veldig viktig for oss å få oversikt over antall bøssebærere.

Framgangsmåte for innrapportering

Steg 1:

Innrapportering gjøres via menighetens logg-inn sider. Du logger inn med knappen øverst i høyre hjørne. Finn din menighet ved å starte å taste inn navnet.

Har dere ikke internett tilgjengelig samme kveld, ring giverservice på 22 09 27 00, så kan de legge inn resultatet for dere. Telefonlinjene er åpne til kl 22 på aksjonsdagen.

Steg 2:

Når du har logget inn kommer du direkte til innrapporteringssiden.

For å innrapportere innsamlet beløp trykk på den lilla knappen hvor det står «Rapporter bøsse, offer og andre inntekter».

For å innrapportere detaljer fra aksjonsdagen som f. eks. antall bøssebærere, aksjonsdag osv. trykk på den lilla knappen hvor det står  «Rediger aksjonsdetaljer».

steg 3-5

Steg 3:

Fyll ut et skjema om gangen og trykk på lagre knappen når du er ferdig. For å gå tilbake til innrapporteringssiden kan du trykke på knappen øverst til venstre hvor det står  «tilbake til oversikt». Du er nå ferdig med innrapportering!

Til informasjon: Fra innrapporteringssiden kan du trykk deg videre til en mer detaljert oversikt over inntekter for menigheten din. Dette finner du ved å trykke der det står «Se detaljert statistikk».

Innbetaling

Frist for innbetaling er 30. april.

Etter aksjonen er gjennomført har den enkelte menighet ansvar for å innbetale hele beløpet til Kirkens Nødhjelp så fort som mulig.

Menighetene har mottatt betalingsinfo både per brev og per epost. Det er viktig at dere benytter KID-nummer som er sendt til dere. Dette slik at vi får registrert innsamlingsbeløpet på riktig menighet. Bruk av riktig giro ved innbetaling sparer Kirkens Nødhjelp for administrasjonskostnader.

KID 1: Dør-til-dør-innsamling
KID 2: Offer
KID 3: Andre aksjonsinntekter, som for eksempel konsert, basar etc.

Kontonummeret for alle innbetalinger er: 1594 22 87493

Mangler dere KID, ta kontakt med giverservice på fasteaksjonen@nca.no eller 22 09 27 00, så får dere tilsendt betalingsinformasjon.

Vennligst vent...