Hopp til innhold
Forsiden > Personvern

Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. På denne siden finner du informasjon om hvordan Kirkens Nødhjelp behandler persondata og data som samles inn når du besøker vår hjemmeside.

Lagring, bruk og behanding av personopplysninger

Kirkens Nødhjelp ivaretar ditt personvern etter Personopplysningsloven og følger «Bransjenorm for frivillige organisasjoner» utarbeidet av Innsamlingsrådet. Når du støtter Kirkens Nødhjelp, oppbevarer vi personopplysninger om deg. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og informasjon om dine bidrag.

Vi bruker dine personopplysninger til å informere om resultatene av din støtte, opplyse om våre innsamlinger, samt oppfylle lovpålagte krav. Lovpålagte krav innebærer innrapportering til Skatteetaten for å oppfylle din rett til skattefradrag og krav i regnskapsloven.

Dine personopplysninger er trygge hos oss

Kirkens Nødhjelp deler ikke personopplysninger med andre enn offentlige myndigheter (herunder Skatteetaten) og våre underleverandører. Vi har sikret oss at dine personopplysninger også er trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Disse sikrer trygg overføring av data, tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at de kun benyttes til det oppdraget gjelder.

Vi forholder oss til gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og i Kirkens Nødhjelp er det vår generalsekretær.

Dine rettigheter til reservasjon, sletting og innsyn

I våre utsendelser på e-post kan du enkelt reservere deg ved å klikke på «Avregistrér» eller svare på e-posten du har mottatt. Ved SMS henvendelser vil du kunne reservere deg ved å benytte det stoppkodeordet som står i SMS teksten. Ønsker du å reservere deg mot utsendelser i posten, kontakt Giverservice ved å sende en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no eller ring 22 09 27 00 (kl. 09.00-15.00).

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til oss. Vi trenger ditt fødselsnummer for å kunne innrapportere dine gaver til Skatteetaten slik at du kan få skattefradrag. Les mer om skattefradrag her. Det er fullt mulig å gi en gave anonymt. Gaven må da merkes «anonym» i meldingsfeltet eller vi må få beskjed på annen måte om at gaven skal føres anonymt.

Du har rett til å be om innsyn, sletting og endring av personopplysninger og samtykker. Innsyn i dine personopplysninger blir utlevert når du leverer en skriftlig og undertegnet bekreftelse. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for og i henhold til anbefaling fra Bransjenorm og gjeldende personvernlovgivning.

Ved spørsmål eller ønske om innsyn, retting, sletting eller reservasjon mot nye henvendelser fra oss, kan du sende en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no eller ring 22 09 27 00 (kl. 09.00-15.00).

Informasjonskapsler

Vi kjører ulike scripts på våre nettsider for å samle data om hvordan nettsidene blir brukt, for å se hvordan våre ulike kanaler fungerer i sammenheng, og for å gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse.

Her finner du en oversikt over hvilke script vi kjører, og hvorfor. Kirkens Nødhjelp bruker aggregerte data for å ta beslutninger om utforming og budskap i våre kanaler – din personlige informasjon, skulle du velge å oppgi den noe sted på våre sider, blir ikke overlatt til noen tredjepart.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, som er Googles eget verktøy for måling av sidetrafikk, for å måle hvordan besøkende til kirkensnodhjelp.no bruker sidene våre. Via Google Analytics får vi anonymisert data om antall besøk på sidene, hvilke sider folk besøker, hva folk søker på hos Google før de kommer inn på sidene våre, hva slags aksjoner de støtter, hvor mye penger som kommer inn via nettsidene og hvor mange filer som lastes ned. I tillegg får vi tilgang til aggregert demografisk data om hvem som besøker sidene våre. Denne informasjonen bruker vi til optimalisering av sidene, for å gi dem som kommer til oss en best mulig brukeropplevelse. De aller fleste nettsider har i dag Google Analytics installert.

Facebook pixel

Kirkens Nødhjelp har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn per dags dato). Facebook er den største og mest aktive av våre sosiale kanaler. For å bedre samspillet mellom Facebook og kirkensnodhjelp.no har vi installert Facebooks «pixel» – et script som måler trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataen som samles inn av pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook.

Adform

Adform henter også anonymisert data om hvilke sider som besøkes. Denne dataen som samles inn brukes til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring, i andre kanaler.

Sponsorløp - Connect365

Data som innhentes om løper og sponsorer i sponsorløpbøssene Connect365 eies av respektive menigheter og benyttes ikke til annet formål av Kirkens Nødhjelp. Dataene anonymiseres så raskt som mulig etter løpsgjennomføring og senest innen 3 måneder etter endt aksjon.