Hopp til innhold
Forsiden > Materiell > For menighetene

For menighetene

På denne siden vil du finne det meste som trengs til å kunne gjennomføre en god fasteaksjon i menigheten, enten det er gudstjenester, konfirmantsamlinger, temakvelder eller konserter. Mulighetene er mange når det gjelder å engasjere og mobilisere hele menigheten for fasteaksjonen. Vi gleder oss stort over deres kreativitet rundt bruken av ressursene!

For å bestille fysisk materiell, så kan du søke opp din menighet i feltet på toppen av siden. Inne på menighetens side kan du logge inn og finne mulighet for materiellbestilling. Frist for bestilling av materiell er 1. mars.

TIPS! Bruk gjerne materiellet på tvers av målgruppene. Noe av det som ligger under overskriften «for barn» kan også passe til konfirmanter. På samme måte kan f.eks. filmen om barnefilmen vises på seniortreff, eller i gudstjeneste for voksne.

Foredrag og undervisning

Under foredrag og undervisning finner du ressurser du kan bruke konfirmantundervisning, foredrag for konfirmantforeldre, menighetsråd og andre i menigheten.

Hovedpresentasjon

Hovedpresentasjonen passer til både ungdom og voksne. Den kan brukes slik den er eller utvides med f.eks. flere filmer eller historier. Innhold kan tilpasses målgruppen. PowerPointen inneholder manus under hver slide og enkelte tips til presentasjonsholderen.

Du kan velge mellom to presentasjoner etter hvilken aksjonsform som skal gjennomføres der du skal holde presentasjonen.

Hovedpresentasjon fasteaksjonen 2024 - dør til dør

Manuset finner du i notatfeltet i PowerPointen eller du kan laste ned egne filer.

Manus til hovedpresentasjonen fasteaksjonen 2024 - bøsse

Her er seks tips til aktiviteter som du kan ha for å bryte opp et foredrag eller en undervisningssamling i fasteaksjonen.

Aktivitetsark

Startplakat

Dette er bilder du kan putte inn i powerpointen eller bruke som pausebilder.

Filmer

Her finner du filmer som kan brukes i konfirmantundervisningen, samt andre samlinger i menigheten under fastetiden. Setter menigheten opp en solidaritetskonsert i fastetiden, for eksempel Kraft til å bære eller Musikk i faste, kan du velge ut noen filmer fra denne siden og vise i løpet av konserten.

Historier

Historiene under er om flere av personene i årets fasteaksjon; Rachelle, Sanaa, Ali og Goufran. Disse historiene kan benyttes i forbindelse med regnbuebønnene eller undervisning og foredrag.

Rachelles hjerte for Libanon

– Jeg elsker familien min, landsbyen og landet mitt. At jeg kanskje må forlate alt, er helt forferdelig å tenke på, sier 15 år gamle Rachelle El Debs.

Artikkel - Rachelle

– Vann er liv

Syriske Sanaa Al Asaad er vanningeniør i Kirkens Nødhjelp i Libanon. Nå har hun sørget for rent vann til tidligere landsmenn og libanesere på grensen til Syria.

Artikkel - Helt i felt

Vannet som fikk musikkdrømmen til å spire

Ali Bou (26) trengte å tjene penger slik at han kunne ta en master i musikk, men det var ikke nok strøjobber etter finanskrisen. Da vannet kom til landsbyen, satset han alt på drivhus. Nå er han ferdigutdannet musiker og forsyner hele området med grønnsaker.

Artikkel - Ali Bou

Lengselen til Syria

Bare en kilometer fra huset til 13 år gamle Goufran, ligger hjemlandet hennes, Syria. Siden hun var tre år gammel har hun vært flyktning i Libanon, men familien hennes har fortsatt en drøm om å vende tilbake.

Artikkel - Goufran

Bilder

Bildene skal krediteres «Foto: Kirkens Nødhjelp», dersom det ikke står annet.

Rachelle

Møt 15 år gamle Rachelle El Debs. Området hun bor i har vært uten vann i 40 år, men takket være midler fra Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har landsbyen fått tilgang til rent vann.

Helt i felt - Sanaa

Lokalbefolkningen i Deir El Ghazal i Libanon har vært uten vann i 40 år. En av dem som har jobbet med å sørge for vann til både flyktninger og lokalsamfunn, er vår kollega Sanaa Al Asaad. Hun er vanningeniør og selv flyktning fra Syria. Vann er en menneskerett.

Ali

Ali Bou (26) trengte å tjene penger slik at han kunne ta en master i musikk, men det var ikke nok strøjobber etter finanskrisen. Da vannet kom til landsbyen, satset han alt på drivhus.

Goufran

Bare en kilometer fra huset til 13 år gamle Goufran, ligger hjemlandet hennes, Syria. Siden hun var tre år gammel har hun vært flyktning i Libanon, men familien hennes har fortsatt en drøm om å vende tilbake.

Bøssebærere fra Olsvik menighet

Konfirmanter fra Olsvik menighet.

Konfirmanter1

Konfirmanter fra Olsvik menighet.

Konfirmanter2

Konfirmanter fra Olsvik menighet.

Konfirmanter3

Konfirmant fra Olsvik menighet.

Konfirmanter4

Konfirmanter fra Olsvik menighet løper sponsorløp.

Konfirmanter5

Konfirmanter fra Olsvik menighet løper sponsorløp.

Konfirmanter6

Verdens Beste Nyheter - påvirkningskampanje

Hvert år er en påvirkningskampanje knyttet til fasteaksjonen. Overordnet handler denne om å skape engasjement for en mer rettferdig verden og å vise at det nytter å bruke sin stemme for å være med å skape endring. Diakoni som evangeliet i handling innebærer også å være en stemme for marginaliserte og snakke opp mot urett.

I år, som i fjor, er påvirkningskampanjen Verdens Beste Nyheter (VBN). Det er viktig å gi et nyansert bilde av verden, og at mange ting også går framover! Ved å lære om VBN vil vi vise ungdom og voksne at det nytter å engasjere seg i kampen for en bedre verden. Årets handlingsalternativ er å bli med å spre de gode nyhetene i lokalsamfunnet, ved å delta på den nasjonale utdelingen 30. april.

Her kan du lese mer om måter du kan formidle Verdens Beste Nyheter på, i din menighet.

Ressurser til gudstjeneste og andakt

Fastetiden begynner sju uker før påske. Denne perioden er en tid for både refleksjon og handling. Her finner du ressurser for å engasjere og bevisstgjøre hele menigheten om at vi nærmer oss fasteaksjonen.

Regnbuebønn

Regnbuebønn er et pedagogisk materiell som Kirkens Nødhjelp har utviklet til bruk i fastetiden. Hver uke i fastetiden kan dere tenne ett nytt lys, lese en bønn, synge et vers av fastesangen og lese en historie. Ved fastetidens slutt lyser hele regnbuen, et tegn på håp og at en ny begynnelse alltid er mulig. Opplegget kan tilpasses og brukes i gudstjeneste eller andakter.

Les mer om regnbuebønnen her og få forslag til gjennomføring.

Lys i regnbuens farger stående på en plakat

Liturgiske byggeklosser

I fastetiden ønsker mange menigheter å markere at de hører til i et globalt fellesskap. Vi har samlet bønner og liturgiske ledd fra ulike himmelstrøk og tradisjoner til bruk i gudstjenester og samlinger i fastetiden. Vi gjør oppmerksom på at nattverdliturgien i dokumentet nedenfor er en eldre variant. Denne vil oppdateres til neste år.

Karnevalsgudstjeneste

I mange menigheter er det en tradisjon for en markering «Fra fest til faste» der man samles til et karneval som så går over i en enkel gudstjeneste. En slik samling kan legges til askeonsdag eller en annen dag der menigheten er samlet.

Fasterefleksjon

Skal du holde en andakt eller preken i fastetiden kan du bruke denne fastetidsrefleksjonen. I år er fasterefleksjonen skrevet av Einar Tjelle, internasjonal direktør i Den norske kirke.

Salmebokinnstikk

Salmebokinnstikket kan brukes for å rekruttere bøssebærere og informere om dato og tid for menighetens fasteaksjon.

PR og synlighet

Menighetsbladartikkel

Denne artikkelen kan dere trykke i menighetsbladet. Da de fleste menighetsblad har tidlig trykkfrist, pleier denne å være klar for nedlastning i god tid før jul. Dersom dere ikke rakk å få den inn i menighetsbladet anbefaler vi å publisere den som en artikkel på menighetens egen nettside.

Aksjonsplakat

Skap synlighet i nærmiljøet med denne plakaten. Du kan selv tilpasse budskapet til menighetens aksjon. Dersom du har tilgang på Adobe Acrobat, så kan plakaten redigeres digitalt. Plakaten har trykk på begge sider; forsiden har aksjonsdatoene med informasjon, mens på baksiden kan menigheten skrive på informasjon om egen aksjonsdag.

Sosiale medier

Skap synlighet for menighetens fasteaksjon også gjennom sosiale medier. Her finner du ressurser som kan deles i menighetens kanaler. TIPS! Be menighetsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige i menigheten til å dele i sine profiler også.

Post

Vi anbefaler å bruke begge bildene i samme post, slik at side 1 kommer først etterfulgt av side 2.

Story

Vi anbefaler å bruke begge bildene etter hverandre på story, slik at side 1 kommer først etterfulgt av side 2.

Banner til Facebook

Disse kan brukes til for eksempel private profiler, menighetens sider og lignende. De er laget på mål slik at vi ser det viktigste innholdet både på PC og mobil.

Facebookbanner for gruppe

Disse bannerne kan du bruke på Facebookgrupper du administrerer.

Facebookbanner_gruppe_2024_BMFacebookbanner_gruppe_2024_NN

Facebookbanner for privat bruk

Denne banneren kan du bruke på din private konto på Facebook.

Facebookbanner_privat_2024_BMFacebookbanner_privat_2024_NN

Banner til digital bøsse

Denne banneren er tilpasset til digitale bøsser på spleis.no.

Musikk i faste

Mange menigheter har solidaritetskonsert i fastetiden. Musikk i faste er et opplegg til en konsertkveld dere kan sette opp med lokale krefter.

Musikk rører sjelen. Det er ingenting som forkynner så sterkt om håp, savn, lengsel, fred og glede som salmer og sanger. Musikken har en sprengkraft i seg som er helt unik. Samtidig er den universell. Musikken kjenner ingen landegrenser eller språkbarrierer. 

Klikk her for å komme til opplegget til Musikk i faste. Her finner du tips og inspirasjon, samt ressurser til bruk.