Hopp til innhold
Lys i regnbuens farger stående på en plakat
Forsiden > Regnbuebønn

Regnbuebønn

Regnbuebønn er et pedagogisk materiell som Kirkens Nødhjelp har utviklet til bruk i fastetiden. Hver uke i fastetiden kan dere tenne ett nytt lys, lese en bønn, synge et vers av fastesangen og lese en historie. Ved fastetidens slutt lyser hele regnbuen, et tegn på håp og at en ny begynnelse alltid er mulig. Opplegget kan tilpasses og brukes i gudstjeneste eller andakter.

Hvorfor regnbuen?

Kirkens Nødhjelps symbol med hendene og duen er hentet fra bibelfortellingen om Noah. Da storflommen var over, lovet Gud at han skulle verne livet mot dødskreftene. For å gi Noah et synlig tegn på dette satte Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er et håpstegn, et tegn på at en ny begynnelse alltid er mulig. Dette er diakoniens kjerne, og dermed grunnen til at Kirkens Nødhjelp bruker regnbuen som ramme for menighetsmateriellet til fastetiden.

Person står foran en foss. Regnbue skinner gjennom fossen.

Om regnbuebønn

Regnbuebønn er et opplegg som minner mye om det vi kjenner fra adventstiden, men det har flere element som kan benyttes avhengig av hvor mye tid man har til disposisjon. I regnbuekalenderen er det én regnbuefarge med tilhørende bønn og historie for hver uke i fastetiden. Vi har også en fastesang med syv vers, så man kan synge ett vers i uken.

Regnbuekalenderen kommer i plakat-form, som kan bestilles eller lastes ned på denne siden. Her finner dere også nedlastbare noter til fastesangen og en lydfil dere kan synge til. Vi har også utarbeidet en miniversjon av regnbuekalenderen til hjemmebruk, og en Logg inn på menighetssidene øverst til høyre for å bestille materiell.

Forslag til gjennomføring

For gjennomføring kan dere ta utgangspunkt i fire nivåer, eller «trappetrinn». Tilpass dette etter deres behov. Gjennom syv uker tennes de regnbuefargede lysene ett for ett, til hele regnbuen lyser.

Trinn en

Tenne lys og synge verset i fastesangen som tilhører lyset, akkurat som i advent med adventslysene. Når du tenner lyset kan du si «Vi tenner et lys for KJÆRLIGHET» i den røde uka, «…FORANDRING» i den oransje uka og så videre.

Trinn to

Tenne lys, synge versene i fastesangen og be en bønn. Bruk bønnen til den aktuelle uken fra Regnbuekalenderen.

Trinn tre

Tenne lys, synge sang, be bønn og lese historien. Historien kan enten leses når lyset tennes, eller den kan brukes i prekenen, under kunngjøringene eller som del av forbønnen. Historiene tilknyttet oransje, gul, grønn, blå og indigo uke er utdrag fra større artikler, som kan lastes ned i sin helhet her.

Bonustrinn

De som vil bruke materiellet i flere sammenhenger kan kopiere opp ukas historie/bønn og ta det med under bønnevandringer, på kirkekaffen, i konfirmantundervisningen, på korøvingen eller sette det fram i våpenhuset så alle kan få lese. I noen menigheter har de satt opp et bønnetre der det er mulig å henge opp tråder i ulike farger i forbindelse med forbønn.

Her finner du regnbuebønnene i tekstformat.

Regnbuebønntekster FA 2024

Regnbuebønnfilmer

Vi har laget regnbuebønnfilmer som dere kan laste ned og dele med menigheten. Gjennom syv uker tennes de regnbuefargede lysene ett for ett, til hele regnbuen lyser.

Regnbuebønnplakater

Her har vi laget plakater i A3 med en og en uke. Alle ukene ligger samlet i filen.

Poster til sosiale medier

Dette er poster for hver uke som er tilpasset Facebook.

Glassdue til venstre. Svart skrift på rød bakgrunn til høyre

Filene nedenfor er tilpasset stories på Instagram og Facebook.

Regnbuelys

Knausen Lysstøperi produserer lyssett i regnbuens farger. Lysene kan kjøpes direkte fra NMS Nettbutikk. Her kan du velge mellom staker og kubber i regnbuens farger.

Salme

Salmen «Se, mørket vinner aldri over lyset» er en handlingssalme som er skrevet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I troen på at mørket aldri vinner over lyset, oppfordres vi til å la oss engasjere i kampen for fred og andres rett, men like viktig at vi ser at vi ikke er alene, men står sammen med flere.

Tekst & melodi: Sindre Skeie 2012