Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker i årets Fasteaksjon
2.- 4. april 2017.

Foreløpig innsamlet beløp 2017
Antall bidrag: 955        Registrerte bøssebærere: 31171

Finn din kommune

Finn din menighet

Sammenligne kommuner