Hopp til innhold
Forsiden > Materiell > For menighetene > Aksjonshåndbok

Aksjonshåndbok

Her er viktig ny info om Vipps samt oversikt over mulige aksjonsformer, og alt du trenger for praktisk planlegging og gjennomføring av aksjonsdagene. Kirkens Nødhjelp anbefaler primært å velge en av to aksjonsformer; dør til dør med Vipps på bøssa eller sponsoraksjon.

Husk å innrapportere raskt etter aksjonen. Les mer her.

Les mer om viktig ny informasjon om Vipps her.

For at du og din menighet kan gjennomføre en best mulig aksjon har vi laget en huskeliste som du kan ta i bruk som et verktøy i planleggingen og gjennomføringen av fasteaksjonen. Huskelisten kan lastes ned og printes ut her.

Dør-til-dør-aksjon

Dør-til-dør aksjon har lange og gode tradisjoner i fasteaksjonens historie. Det skjer noe «magisk» når døra åpnes og bøssebæreren står klar til å be om støtte til Kirkens Nødhjelp. Ved dør-til-dør når man ut til hele den geografiske menigheten, det er fantastisk. Det er et mål å få mest mulig på Vipps i døren, så husk 2 stykk Vipps-klistremerker på alle bøsser, de følger med i bøssemateriellet. Motiver bøssebæreren til å gi folk muligheten til å vippse med en gang. For ekstra motivasjon anbefaler vi å bruke gullbilletten som følger med i materiellpakken, evt. bestille ekstra av disse.

Sponsoraksjon

Sponsoraksjon har og vist seg å være en god og innbringende aksjonsform i mange menigheter. Sponsorløp er gøy og motiverende og ringedugnad kan utløse mye penger. Hva dere enn måtte finne på heier vi på dere og gleder oss til å se resultatene. Vi ønsker dere lykke til i planleggingen og tar gjerne en prat hvis dere har spørsmål eller trenger noen ideer.

Nærmere info om sponsorløp og dataverktøy til hjelp i gjennomføring

Under kan du høre Bernt fra Åssiden menighet fortelle om menighetens erfaring med sponsorløp.

Til sponsorløp tilbyr vi nå et godt dataverktøy – Sponsorløp Connect 365. Verktøyet er en god hjelp til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid etter løpet. Kontakt din regionskoordinator og fortell hvem i menighet som kan være superbruker på verktøyet, så får du mer informasjon. Utfordre en som liker nye dataverktøy! Det er et premiss for bruken av verktøyet at dere har en superbruker.

Skal din menighet gjennomføre sponsorløp og trenger startnummer og et diplom å dele ut til de som deltar? Da har vi laget maler. Startnummer kan dere fylle ut og printe ut, mens diplomet kan printes direkte ut.

Nærmere info om ringedugnad

Menighetene på Gjøvik har sammen utviklet en solidarisk og fellesskapsbyggende ringedugnad som aksjonsform – deres erfaringer og anbefalinger har vi samlet i dette nyttige dokumentet.

Innbetalingskanaler for fasteaksjonen

Kirkens Nødhjelp legger til rette for at pengene kan samles inn via:

  • Vipps til 2426
  • Bøsse med to tydelige Vipps-klistremerke må være med under dør-til-dør
  • SMS med kodeord VANN til 2426 (dette trekker 300 kr fra avsender)
  • Betalingsfunksjon på fasteaksjonen.no.
  • Kontonummer fasteaksjonen: 1594 22 87493

Spleis
Om dere trenger en digital innsamlingsbøsse i tillegg til Vipps, for å sende til de som skal støtte, bruk gjerne Spleis. Her finner du oppskrift på hvordan opprette en Spleis. Husk at link til Spleis må sendes til de som skal støtte aksjonen, det nytter lite å kun dele den i sosiale medier.

Viktig om Vipps Mobilepay

I år kan ikke Vipps levere donasjonsdata til Kirkens Nødhjelp som muliggjør løpende oppdateringer på menighetsnivå. Vipps vil fremdeles fungere som innsamlingsmetode og totaltallet på forsiden vil oppdateres jevnlig.

Vipps kan ikke gi lokale oppdateringer for årets fasteaksjon

Dessverre kan ikke Vipps levere de data vi trenger for å synliggjøre beløpet hver menighet har fått inn på Vipps til 2426. Det samme gjelder kommune- og fylkesnivå. Vi beklager denne uforutsette endringen, og vi forstår at dette kan skape frustrasjon. Vi fortsetter å jobbe for at vi får levert de data som gjør at innsamlingsbeløp blir synlig på lokalt nivå for fremtidige aksjoner.

Innbetalinger til Vipps 2426 vises samlet i år.

Innbetalinger til Vipps 2426 vil som tidligere bli jevnlig oppdatert under totalresultatet for aksjonen på forsiden av fasteaksjonen.no. Vi beklager sterkt denne endringen, som Vipps har meldt uten forvarsel.

Kontanter er blitt sjeldne, og Vipps er den løsningen som den gjengse nordmann har tilgang og tillit til, så husk å få begge klistremerkene på bøssa. Disse følger med i aksjonspakken som dere har bestilt.

Finn alternative motivasjonsfaktorer enn innsamlede beløp på aksjonsdagen. Å fokusere på hvordan bøssebærernes innsats vil forandre livene til mennesker som Rachelle, kan være en god tilnærming. Du kan også bruke tidligere års lokale Vipps-resultater til å motivere bøssebærerne, slik at Vipps 2426 blir like viktig for årets fasteaksjon.

Til aksjonsdagen

For dere som gjennomfører dør-til-dør.

Etter aksjonen - sikker oppbevaring av bøsser

Etter aksjonen er det viktig at bøssemateriell som er til overs lagres på en sikker og forsvarlig måte til neste års aksjon. Oppbevar låsepinner og bøsseetiketter sikkert og adskilt fra innsamlingsbøsser og lokk.

Dersom bøssene allerede er montert, men man ikke fikk brukt de i år, er det spesielt viktig å lagre de på en sikker måte. For å unngå å måtte demontere de helt, anbefaler vi å fjerne etiketten. Låsepinnen har en holdbarhet på to år.

Etter aksjonen - innbetaling av kontanter

Om dere erfarer utfordringer i forhold til innbetaling av kontanter og opplever liten vilje til hjelp hos deres bank, kontakt deres regionskoordinator. Vi veileder dere til å finne løsninger på utfordringene.

Om dere har store mengder kontanter og holder til i sentrale strøk, kan løsningen ligge i en avtale om nattsafe-innbetaling.

Om det handler om kontanter under 20.000 kroner og økonomiansvarlig i menigheten har bankkkort til menighetens konto, kan muligens innbetaling ordnes i mange av Norgesgruppens kolonialforretninger. Mer inngående informasjon om denne løsningen finnes på https://bankaxept.no/tjenester/kontanttjenester